.....     založeno   roku   1894     .....

 
 

   

 


SDH Losiná

Vás srdečně zve na

16. ročník soutěže

v

požárním útoku

***

v neděli 3.9.2023 od 13:00 hodin

na fotbalovém hřišti TJ Sokol Losiná

 

*****

   27.1.2023 - Zásah při požáru sauny v Losiné

   Dne 27.1.2023 v 19:34 byla naše jednotka spolu s jednotkou z Plzně Slovan a Štěnovic povolána k požáru nízké budovy,
   ve které hořela sauna. Jednalo se o dřevěný objekt. Požár byl rychle zlikvidován a při dohašování byla rozebírána konstrukce
   kolem komínového tělesa, od kterého začala sauna hořet. I přesto byl zasažený objekt požárem výrazně poničený. Na místo
   byly povolány celkem 4 hasičské cisterny, jeden dopravní automobil, vyšetřovatel hasičů a policie. -
FOTOGALERIE

 

   30.12.2022 - Zásah při pořáru suchých stromů u ČOV Losiná

   V pátek 30. 12. jsme ve 14:21 vyjížděli k požáru suchého stromu pod čističkou odpadních vod v Losiné. Příčinou požáru bylo
   neopatrné zacházení s ohněm, kterým si krátila místní omladina dlouhou chvíli. Požár se díky včasnému zásahu naštěstí nestihl
   rozšířit i na okolní suchý porost a byl rychle zlikvidován. Na místo byla vyslána i jednotka HZS Slovany, která však nemusela
   zasahovat, protože požár už měla pod kontrolou naše jednotka.
- FOTOGALERIE

 

   22.12.2022 - Zásah při požáru kravína v Nezbavěticích

   Ve čtvrtek 22.12.2022 ve 12:46 hodin byl naší jednotce vyhlášen poplach. Byl nahlášen požár kravína v Nezbavěticích
   s uskladněnou slámou a zvířaty uvnitř. Z toho důvodu bylo spolu s naší jednotkou vysláno na místo celkem 7 jednotek
   požární ochrany z řad dobrovolných i profesionálních hasičů. Naštěstí se jednalo jen o zahoření elektroinstalace uvnitř
   kravína, které bylo rychle zlikvidováno. Naše jednotka vyjížděla 6 minut od vyhlášení poplachu, přesto nebyl zásah naší
   jednotky po příjezdu na místo zásahu potřeba. - FOTOGALERIE

 

   6.9.2022 - Zásah při odstraňování spadlých stromů po přívalovém dešti

   Na základě oznámení od místních občanů vyjížděla jednotka krátce po 19. hodině po přívalovém dešti s krupobitím na silnici
   směrem na Štěnovice, kde ležely padlé stromy na komunikaci. Po jejich odstranění jsme přejížděli na Černickou zkratku, která
   byla z důvodu padlého stromu zcela neprůjezdná. Po odstranění všech překážek jsme se ještě při návratu na základnu všimli
   rozpadlé vrby u rybníka, která byla částečně na komunikaci a provedli jsme také její odstranění. - FOTOGALERIE

 

   3.9.2022 - 15. ročník soutěže v požárním útoku - Losiná

       

   SOUTĚŽE

   FOTOGALERIE

 

     

   13.8.2022 - Zásah při požáru lesa pod Radyní směrem na Šťáhlavy

   13.8. byla naše jednotka povolána k požáru lesa, který byl hlášen pod Radyní, směrem na Šťáhlavy. Jednalo se o požár hrabanky
   a mladého lesního porostu. Spolu s naší jednotkou se na likvidaci požáru podílelo celkem 8 jednotek z řad HZS i SDH. Díky
   včasnému ohlášení  a rychlému příjezdu jednotek na místo, se požár podařilo udržet na prostoru, který byl rychle lokalizován.
   K následnému dohašení bylo potřeba větší množství vody. Pro doplnění hasičských cisteren bylo zřízeno čerpací stanoviště v
   Nezbavěticích na koupališti. Naše jednotka za pomoci Tatry 815 přivezla na místo zásahu celkem 16 000 litrů vody a vyjížděla
   5 minut od vyhlášení poplachu. - FOTOGALERIE

 

   22.3.2022 - Zásah při požáru suchého porostu na místě bývalého historického hradiště v Plzni - Hradišti

   Dnes byla v 17:28 povolána naše jednotka k požáru porostu v Plzni - Hradišti. Jednalo se o požár suchého porostu na místě
   bývalého historického hradiště, který byl úmyslně zapálen na více místech. Spolu s námi bylo na místě dalších 9 jednotek
   požární ochrany a požár byl rychle zlikvidován. - FOTOGALERIE

 

   13.3.2022 - Zásah u dohašování ohniště po pálení biologického odpadu

   Vyjížděli jsme krátce po 19cté hodině na oznámení od občanů, že v ovocném sadu za chatou E126 vítr rozfoukal dvě nedohašená
   ohniště po pálení biologického odpadu. Díky včasnému ohlášení a následnému dohašení se oheň nestihl rozhořet ani nikam
   rozšířit, takže se jednotka po pár minutách mohla vrátit zpět na základnu.

   !!!!!

   Prosíme všechny občany, aby dobře promysleli případné pálení odpadů nebo dokonce vypalování trávy, které je
   zakázané. Každé ohniště je třeba v těchto větrných dnech řádně prolít vodou, rozhrabat pro kontrolu uhašení
   a i přes to ještě po čase zkontrolovat.
   I z malého nedohašeného uhlíku může vzniknout velký požár. Také nemusíte mít strach případné nalezené
   nedohašené ohniště nahlásit, buď naší jednotce, nebo klidně přes linku 150. Vždy je pro nás jednoduší prolít žhavé
   uhlíky, než hasit plně rozvinutý požár, který vždy napáchá velké škody.
- FOTOGALERIE

   !!!!!

  

   24.2.2022 - Zásah u zahoření sazí v komínovém tělese

   Naše jednotka byla 24.2.2022 informována majitelkou domu č.p. 99, o zahoření sazí v komínovém tělese. Majitelka zároveň
   zavolala na linku 150. Ve 20:01 hodin byl prostřednictvím krajského operačního pracoviště vyhlášen požární poplach. Na místo
   vyrazila také jednotka ze Slovan, se kterou naše jednotka dorazila na místo současně. Společným průzkumem bylo zjištěno, že
   komín už nehoří, komín byl zkontrolován termokamerou a z preventivních důvodů pročištěn kominickým strojkem.
   Na místě byla naše jednotka s cisternou a jednotka ze Slovan s cisternou a automobilovým žebříkem. - FOTOGALERIE


 

 

 

 

 

Aktuálně     l     Historie     l     Soutěže     l     V. jednotka     l     Technika     l     Fotogalerie     l     Kontakty

 

©   www.sdhlosina.cz   ©